05

jun

2017

Polaznik: Mr sci dr Mirjana Anđelić, Vlasnik privatne ginekološke ordinacije Anđelić, Novi Sad

 

Edukacija: Prezentacione veštine

 

Kao vrhunski stručnjak u svojoj oblasti, često se nalazim u prilici da držim tribine ili predavanja vezana za moju profesiju. U toku tih aktivnosti sam se osećala anksiozno, a nakon njih iscrpljeno i potrošeno, te sam želela da učinim nešto kako bi to promenila. Želela sam da naučim novu strukturu uspešne prezentacije i koje stanje treba da postignem u toku prezentacije kako bih povećala sopstveni uticaj na auditorijum i osećala se dobro nakon svakog predavanja.

 

Zadovoljna svim aspektima ove edukacije, naučila sam kako da struktuiram prezentaciju koja će imati moćan uticaj na moju publiku. Slavica je imala magičnu moć i svaki minut proveden u njenom prisustvu i svaka reč koju mij je uputila je imala neverovatno pozitivan uticaj. Naučila sam kako da vladam emocijama, s lakoćim odgovaram na neprijatna pitanja, a samim tim i kako da se dovedem u stanje “sjajnog predavača”.

 

Edukaciju bih pre svega preporučila svom sinu koji je apsolvent medicine i već je učestvovao na mnogo kongresa na kojima je imao prilike da drži prezentacije. Edukaciju takođe predlažem i svim svojim kolegama koji su predavači na fakultetu, kao i prijateljima koji se bave nekim javnim poslom.