06

feb

2018

Nedavno sam imala tu čast da zajedno sa, kako ih Michael Hall zove “starešinama plemena”, odnosno 79 velikana NLP-a, učestvujem na svetskom 2018 NLP Leadership Summit-u koji je ove godine održan u Alikanteu u Španiji. Pozvala me je divna Heidi Heron iz Australije, moja učiteljica od koje sam pre 13 godina mnogo naučila. Tako sam bila među samo 15 pozvanih na ovaj događaj, kao neko ko je, kako su me najavili, NLP lider u jugoistočnoj Evropi.

 

Ovaj ekskluzivni događaj okuplja na svake dve godine ljude iz NLP Leadership Group, zatvorene grupe čiji su članovi samo oni koji su zaista velika imena ove profesije i koji tek po preporuci nekog od njih pozovu samo 15 “mladih lidera” da im se priključe. Tamo sam imala priliku da se sretnem sa Frankom Pucelikom koji je sa Johnom Grinderom i Richardom Bandlerom stvarao NLP, zatim Robertom Diltsom, koji je takoreći stvorio mnogo toga što danas zovemo neuro-lingvističkim programiranjem i od koga sam mnogo naučila na raznim seminarima širom sveta, a tu je bio i Terrence McClendon koji je početkom sedamdesetih bio u grupi koja je stvarala NLP. Bilo je mnogo drugih i jako značajnih imena – L. Michael Hall, Kris i Tim Hallbom, kao i predsednik naše asocijacije International Association of NLP Ueli R. Frischknech i predsednici drugih kako međunarodnih, tako i nacionalnih asocijacija.

 

Jedna od najvažnijih tema na kojima smo diskutovali tokom ovog trodnevnog samita bila je budućnost profesije i vizija NLP-a za 10 i 30 godina. Takođe, polemisalo se o preprekama na putu te vizije, standardima i etici, pri čemu se nismo uvek slagali, ali smo se razmenili sa mnogo uvažavanja i poštovanja i fokusirali se na ono što je svima nama zajednički cilj.

 

Organizovano je nekoliko radnih grupa koje su se bavile raznim temama – standardima, etikom, odnosima s medijima, tehnologijom i četvrtom generacijom NLP-a…

 

Bavili smo se i definicijom NLP-a, što je rad koji je već započeo Jaap Hollander, kako možemo odrediti “najbolju praksu” u treninzima za Practitioner i Master Practitioner edukacijama,  kao i tim kako da dodatno izgradimo kredibilitet svoje profesije, pri čemu je odlučeno osnivanje odbora za naučna istraživanja.

 

Ipak, za mene možda i najveći utisak, bio je da su ti velikani odlučili da formiraju jedno svetsko telo, koje će da ujedini sve standarde i etiku.  Prepoznata je zajednička želja svih nas da se u našem polju neguje kredibilitet i kvalitet, imajući u vidu da standardi u NLP profesiji danas nisu izjednačeni kod svih asocijacija i da ima mnogo propusta u toj oblasti koji štete profesiji. Jedan od lajtmotiva ovog samita najbolje oslikava ova rečenica: “Ako želimo da NLP bude priznat, moramo da podržimo naučna istraživanja iz ove oblasti, da se držimo standarda koje postavimo, da sarađujemo međusobno i da se poštujemo i razmenjujemo. To će povećati našu verodostojnost i reputaciju”.

 

Sledeći Summit održaće se od 9. do 12. januara 2020. Pred nama je veliki posao, ali imajući u vidu fantastičnu energiju koja je vladala na ovom jedinstvenom skupu, sigurna sam da našu predivnu i plemenitu profesiju čeka još svetlija budućnost.

 

Za vaše najviše dobro od srca ❤️

 

Slavica