05

dec

2012

NLP EDUKACIJA ZA ČLANOVE SAM-A

By Slavica Squire In Sa događaja

Srpska Asocijacija Menadžera organizovala je, u saradnji sa NLP Institutom i Slavicom Squire upoznavanje svojih članova sa NLP-om kroz jednodnevni trening 19. aprila. Cilj ove saradnje je bio usavršavanje članova asocijacije i upoznavanje sa ovom korisnom metodologijom za razvoj menadžerskog kadra u Srbiji.

 

Tokom treninga Slavica Squire upoznala je prisutne sa praktičnim NLP tehnikama koje im omogućavaju efikasniji i brži napredak u ostvarivanju ličnih i poslovnih ciljeva. Naučili su kako da efikasnije komuniciraju sa različitim tipovima ljudi, jer za svaki uspeh bitna nam je i podrška drugih. Naučili su da razumeju i druge stilove razmišljanja kao i da svesno koriste nesvesne komunikacione procese. Uz pomoć NLP metodologije naučili su kako da strateški bolje kreiraju svoju komunikaciju, da budu uticajniji i iskoriste resurse koje poseduju. Uz sve ove alate koji su odmah primenljivi u poslovnom kontekstu lakše prevazilaze prepreke i imaju širi dijapazon mogućnosti. Posle ove edukacije menadžeri su dobili dodatne alate da krenu na put kreiranja najbolje verzije sebe i nezaustavivog poslovnog uspeha.