Coach koji će te probuditi

Knjiga čuvenog Roberta Diltsa opremiće vas specifičnim resursima i alatima tako da postanete oslonac, mentor, vodič, coach, trener i neko ko budi najbolje u sebi i drugima u najrazličitijim situacijama.

Ako se profesionalno bavite coaching-om, „Coach koji će te probuditi“ mogla bi da postane najvažnija knjiga za vašu praksu i lični razvoj. Njen autor je slavni Robert Dilts, koji od kasnih sedamdesetih ima svetsku reputaciju kao vodeći trener bihevioralnih veština, coach i organizacijski konsultant. On je svetski poznat osnivač i autor na polju neuro-lingvističkog programiranja (NLP), a osim toga što je bio predvodnik u primeni NLP-a u obrazovanju, kreativnosti, zdravstvu i liderstvu, objavio je i brojne značajne radove o NLP tehnikama sistema strategija i uverenja i razvio nešto što je postalo poznato kao „Sistemski NLP“.
 
U knjizi „Coach koji će te probuditi“,Dilts sa vama deli izvanredne setove alata zasnovane na modelu neurologičkih nivoa, tako da svaki od njih odgovara specifičnoj životnoj situaciji i kontekstu. Osnovna ideja ovog modela je da u našim životima postoji hijerarhija nivoa učenja i promene u kojoj svaki nivo prevazilazi, ali i uključuje procese i odnose nižeg nivoa. Spektar nivoa u ovoj hijerarhiji uključuje okruženje, ponašanje, sposobnosti, uverenja, vrednosti, identitet i svrhu u odnosu na veći sistem ili „polje“ čiji smo mi deo.

Važna implikacija pristupa koji je dat u knjizi „Coach koji će te probuditi“ je da različiti alati promene i podrške imaju različite upotrebe i svrhe; i važno je odabrati prave alate za određeni posao. Takođe je važno istaći da „alati“ koji su opisani u ovoj knjizi nisu samo jednokratne tehnike koje se koriste da se popravi nešto što se pokvarilo. Alat je nešto što se može koristiti iznova i iznova da bi se stvorilo nešto novo, ali i da bi se unapredilo ili popravilo ono što već postoji.

Uloga coach-a je da pomogne klijentima da nauče kako da samostalno koriste ove alate. Kako klijenti budu postajali veštiji u korišćenju svakog alata iz seta, tako će sve više biti u stanju da koriste te alate u svoju korist, a progresivno će se manje oslanjati na coach-a u vezi sa svojim uspehom. Shodno ovome, ova knjiga može biti dragocena i za klijente i za coach-e, ali i za sve one koji žele da se opreme izvanrednim alatima za lični razvoj i napredak.

Citat

flower

" Buđenje izlazi van granica coaching-a, podučavanja, mentorstva i sponzorstva kako bi uključilo viziju, svrhu i duh. Povezuje se sa onim šta još percipiramo da smo u svetu koji nas okružuje i bavi se pitanjem za koga ili za šta je odabran određeni put (svrha). "

PREUZMI BESPLATNO