Upitnik Power Life Design 2021

Vaša email adresa:

Podelite sa nama svoj Najvažniji cilj koji ste zapisali na strani 40. u svojoj skripti. Budite potpuno iskreni i slobodni, jer to ostaje među nama poverljivo.

zadovoljstvo_pld(Required)
Na skali od 0 do 10 koliko ste zadovoljni korisnošću Power Life Design treninga? (0 je da niste uopšte zadovoljni, 5 znači da je osrednje koristan, dok je 10 da ste oduševljeni i da vam je bilo super korisno).

zadovoljstvo_sobom(Required)
Na skali od 0 do 10 koliko ste zadovoljni svojim angažmanom i radom na Power Life Design treningu? (0 je da niste uopšte zadovoljni, 5 znači da je osrednje koristan, dok je 10 da ste oduševljeni i da vam je bilo super korisno).

Iz ugla nekoga ko je doživeo Power Life Design trening i prošao kroz moćne vežbe i procese, razmislite šta je to što biste propustili da niste došli? Šta je to što bi vam sada najviše nedostajalo da nekim slučajem niste došli?

PREUZMI BESPLATNO